Pelialan trendit ja kehitys

Sanomattakin on selvää, että viimeisen vuosikymmenen aikana peliala on kokenut mullistuttavan muutoksen. Jatkuvan globaalin kehityksen kanssa taistelevat pelialojen jättiläiset ovat joutuneet nostamaan päätään entistä enemmän kasvaviin vaatimuksiin. Ei pelkästään konsolien, vaan niiden ohella myös televisioiden, kaiuttimien, kuulokkeiden sekä pelien oheislaitteiden kehittyessä täytyy itse pelienkin pystyä vastaamaan huutoon.

Miten suomalaisella peliteollisuudella menee juuri nyt ja mitkä ovat sen tulevaisuudennäkymät? Tässä artikkelissa tarkastellaan viimeisintä julkaistua väliraporttia, sillä vuoden 2020 raportti julkaistaan vasta myöhemmin keväällä 2021.

Vuodelta 2019 julkaistun suomalaisen pelialan väliraportin mukaan kyseinen vuosi oli Suomelle menestyksekäs. Tarkastelussa huomioon otetaan esimerkiksi toimialan liikevaihto, uudet perustetut yritykset, julkaistut pelit sekä alalla työskentelevien henkilöiden määrä. Vuoden 2019 pelialan liikevaihto oli noin 2,2 miljardia euroa, joka on hieman enemmän kuin sitä edeltävänä vuonna. Globaalisti julkaistiin noin 80 uutta peliä. Vuoden 2019 povataan olleen jo kuudes vuosi peräkkäin suomalaiselle peliteollisuudelle, kun liikevaihto pysyttelee noin kahdessa miljardissa. Erilaisten tarkastelujen kautta voidaan todeta, että peliala tuntuu olevan Suomessa vankalla pohjalla.

Pelaaminen konsoleilla sekä pc:n välityksellä kehittyy jatkuvasti. Erilaisten laitteiden sekä oheistuotteiden yhdistettävyys tuo myös aivan uudella tavalla yhteen elektronisia kombinaatioita. Pelaamisesta voi siis nauttia monellakin eri tavalla ja yhtenä kohteena voisikin olla esimerkiksi parhaat uudet nettikasinot.

Kasinoiden kehitys

Myös kasinoiden kehitys on hyvä huomioida pelialan lähemmässä tarkastelussa ja alan uusien tulokkaiden onkin osattava iskeä alalle aivan uudella potentiaalilla. Mikä tahansa ei enää kelpaa eikä myöskään saa huomiota. Kasinojen menestys on haasteellista, sillä tulokkaita on yhtä paljon kuin kasinojen kehittäjiäkin. Uudet kasinot osaavat ottaa huomioon sivuston toimivuuden, mobiilisovellusten kehittämisen, asiakkaiden tietoturvallisuuden, laadukkaan asiakaspalvelun sekä tietenkin monipuolisen pelivalikoiman. Grafiikka, äänet, nopeus sekä sivuston yleinen selkeys ovat tärkeitä kriteereitä. Kasinoilla on hyvä olla laillinen lisenssi, sekä luettelo kasinolla olevista pelinvalmistajista luo asiakkaille laadukkuuden tuntua.

Nettikasinoiden on hyvä monipuolisesti pystyä kehittymään, sekä tarjoamaan asiakkailleen bonuksia, kampanjoita ja muita mahdollisia palkintoja. Hyvän ja toimivan nettikasinon kriteerit voivat nykyään olla hyvinkin korkealla, tosin sen myötä myös asiakkailla on luotettavampi olo tallettaa rahojansa pelien maailmaan.

Vuoden 2019 tietojen mukaan Suomessa peliteollisuus työllisti yli 3200 henkilöä ja erikokoisia pelinkehittäjäyrityksiä listattiin yli 200 kappaletta. Osaaville tekijöille tuntuisi siis olevan tarvetta, eikä laskusuhdannetta näyttäisi ainakaan ihan heti olevan horisontissa.

Haasteita ja mahdollisuuksia

Erilaisten arvioiden mukaan lähes joka kolmannes koko maapallon väestöstä, on aktiivisia pelaajia. Erilaisten videopelien suosio siis jatkaa vahvasti kasvuaan ja voidaankin vahvasti odottaa, että tulevaisuudessa rekrytointitarve osaaville pelialan ammattilaisille kasvaa vain entisestään.

Viimeisintä huutoa olevat VR- ja AR-teknologioihin perustuvat videopelit luovat osaamisen tarvetta, niiden hyvin todennäköisesti lisääntyessä seuraavien vuosikymmenien aikana. Vahvan realistisen pelissäolemisen tunteen tavoitteleminen on kuuminta trendiä ja sen myötä myös haasteet sen kehittämiseen kasvavat.
Pelialalle kouluttavien oppilaitosten sekä pelialan yritysten kohtaamisessa on vielä kehitettävää.    Osaavien tekijöiden täytyisi löytää helposti tiensä alan markkinoiden valmistajien pariin, toisaalta myös organisaatioiden tulisi olla valppaana löytämään vastavalmistuneita opiskelijoita.

Paikoitellen Suomen markkinoilla pelivalmistuksessa puhutaan jopa osaajapulasta, eikä yrityksillä olisi hirveästi varaa menettää tekijöitä, mikäli kärkipaikat globaalissa pelikehityksessä halutaan säilyttää.

Tulevaisuudessa pelimaailma tulee tarvitsemaan erilaisia tekijöitä, moninaisella osaamisella sekä vahvuuksilla. Pelien valmistaminen kattaa monia eri kategorioita, siksi myös ymmärrystä ja näkemystä tarvitaan eri perspektiiveissä. Runsaiden videopelivalikoimien ohella luodaan jatkuvasti mobiili-, opetus-, sekä hyötypelejä. Eri ikäjakaumien sekä asiakaskunnan moninainen laajentuminen luovat haasteita pelien monipuoliseen kehittymiseen.

Peliteollisuus on alana hyvin moninainen, mikä myös herättää väestössä vahvoja mielipiteitä puolesta ja vastaan. Vaikka pelaaminen luonnollisesti lisää elektronisten laitteiden parissa vietettyä aikaa, unohdetaan monesti mainita asioita, joita se voi kehittää.
Pelialalla työskentely kehittää markkinointia, johtamista, grafiikan luomista, sisällöntuotantoa, tiimityöskentelytaitoja, tarinankerrontaa, koodaamista sekä prosessinhallintaa.

Pelisuunnittelijoilla on vastuu kehittää markkinoille kokonaisuuksia, jotka opettavat pelaamisen rajoja. Hyvien rajojen sisäpuolella tapahtuva pelaaminen kehittää kielitaitoja, tarjoaa onnistumisen kokemuksia, parantaa sosiaalisia taitoja sekä opettaa tietoisuuden lisäämistä yhteiskuntaa kohtaavista haasteita.
Vaikka monesti erilaisen videopelin avatessaan ensimmäinen mieleentuleva asia on rentoutuminen ja viihtyminen, taka-alalla on useita motorisia sekä henkisiä taitoja, jotka kehittyvät pelaamisen ohessa.