Verkkosivujen tuottaminen ammatillisena koulutuksena

[ivcs]
Type: article
Parent page: Verkkosivujen tuottaminen -osio
[/ivcs]

Nykyisin verkosta löytyy pilvin pimein erilaisia verkkosivuja ja -sivustoja, joiden toteutus vaihtelee ammattimaisesta amatöörimäiseen toteutukseen. Ala on tällä hetkellä kuitenkin kovin tärkeä ja se kiinnostaa monia. Jos verkkosivujen tuottaminen kiinnostaa sinua, ehkäpä voisit opiskella vaikkapa graafikoksi. Tämän lisäksi on tärkeää, että kieli on hallussa. Verkkosivut ovat nimittäin kielen ja kuvan yhteistä sinfoniaa ja jos toinen näistä ei toimi, ei verkkosivukaan toimi. Kerromme tässä artikkelissa, kuinka opit tuottamaan ammattimaisia verkkosivuja ja voit tehdä tästä itsellesi ammatin.

Graafikon koulutus tarjoaa hyvän pohjan verkkosivujen tuottamiselle

Graafisessa suunnittelussa tekeminen on tärkein opettaja eli tekemällä oppii, eikä virheiltäkään voi aina välttyä. Graafiset suunnittelijat toimivat esimerkiksi mainostoimistoissa. Ammatillisen koulutuksen saralta löytyy useita taideteollisuus-, taide- ja humanistisia aloja, jotka voivat sopia, jos haluat suunnitella ammatiksesi verkkosivuja. Opintoja voi jatkaa myös ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Copywriting on päivän sana verkkosivujen kirjoittamisessa

Copywriting on tällä hetkellä erityisen muodikas sana puhuttaessa myyvästä kirjoittamisesta ja copywritingin salaisuudet toimivat hyvin myös tuotettaessa verkkosivuja. Alan koulutusta tarjoaa esimerkiksi Markkinointi-instituutti, mutta tälläkin alalla pätee sanonta, että harjoitus tekee mestarin. Copywritingissa tarvitaan jonkin verran luovuutta, vaikkakin siinä nimensä mukaisesti myös kopioidaan toimiviksi todettuja käytäntöjä.

Mitä hyvien verkkosivujen tuottaminen vaatii?

Hyvällä verkkosivulla leikitellään sanoilla ja kuvilla siten, että ne muodostavat mielenkiintoisen ja ammattimaisen kokonaisuuden, joka vangitsee lukijan huomion. Hyvien sivujen laatiminen vaatii sekä visuaalista silmää että sanataituruutta. Kaikki eivät osaa tällaisia sivuja luoda itse, minkä vuoksi alan ammattilaisille on kysyntää. Tämän vuoksi kyseisen alan opiskeleminen ei ole lainkaan hullumpi ajatus.

Jos teet verkkosivuja asiakkaille, eräs tärkeimmistä asioista on hyvä kommunikaatio asiakkaan kanssa. On äärimmäisen tärkeää, että ymmärrät, mitä työn tilaaja työltä toivoo; millaista tunnelmaa hän sivuilleen haluaa ja millaista sisältöä hänen toivomansa sivun tai sivuston tulisi sisältää. Verkkosivujen tuottajan tuleekin olla ainakin jonkin verran sosiaalinen tyyppi, joka osaa olla tuntosarvet pystyssä asiakastapaamisissa ja vangita asiakkaidensa toiveiden ytimen toteuttamiskelpoisiksi ja toimiviksi sivuiksi, jotka välittävät juuri sen viestin, jonka asiakas haluaa välittää.